Problem: 7 rybaków opisało swój połów i pokazało go na zdjęciu. Czy możesz dowiedzieć się, kto co złowił?

Spisu treści:

Problem: 7 rybaków opisało swój połów i pokazało go na zdjęciu. Czy możesz dowiedzieć się, kto co złowił?
Problem: 7 rybaków opisało swój połów i pokazało go na zdjęciu. Czy możesz dowiedzieć się, kto co złowił?
Anonim

W Ameryce Północnej odbyła się komputerowa olimpiada językoznawcza, w której uczestnicy zostali poproszeni o rozwiązanie różnych problemów. Jeden z nich był w języku ludu Ajmara, który mieszka w Andach. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że bez znajomości języka nie można tego rozgryźć, ale w rzeczywistości wystarczy trochę pomyśleć.

Warunek: Zdjęcie przedstawia połów siedmiu rybaków z Ajmara, a poniżej każdy z nich opisuje oczywiście w swoim własnym języku, ile i jakiej wielkości złowił ryby.

Pytanie: Czy możesz dowiedzieć się, kto jest właścicielem którego połowu? Dopasuj obrazek do opisu połowu. Ale bądź świadomy, jeden z rybaków kłamie.

To właśnie złowiło siedmiu rybaków z Aymara:

Obraz
Obraz

I tak opisują swój połów:

  1. “Mä hach’a challwawa challwataxa”
  2. „Kimsa hach’a challwawa challwataxa”
  3. “Mä challwa mä hach’a challwampiwa challwataxa”
  4. “Mä hach’a challwa kimsa challwallampiwa challwataxa”
  5. „Paya challwallawa challwataxa”
  6. “Mä challwalla paya challwampiwa challwataxa”
  7. “Kimsa challwa paya challwallampiwa challwataxa”

Przypominamy, że jeden z rybaków nadal jest kłamcą.

Zanim się poddasz, pomyśl trochę więcej i zobacz, jak wygląda starożytny lud Ajmara

Obraz
Obraz

Teraz możesz zobaczyć prawidłowe odpowiedzi:

1. g

2. b (kłamie)

3. a

4. c

5. d

6. f

7. e

Na pewno nie wszyscy rozwiązali zagadkę, więc przyjrzyjmy się tej zagadce

Challwataxa to słowo na końcu każdego zdania i oznacza „złapany” lub „złapany”.

Mä, paya i kimsa to liczby 1, 2 i 3.

Challwa to główne słowo oznaczające ryby.

I dodaj do tego:

- lla wskazuje na małą rybkę.

- hach’a oznacza dużą rybę.

- mpi jest dodawane, gdy występują dwa rodzaje ryb.

- wa jest zawsze dodawane na samym końcu, przed słowem Challwataxa.

Jeśli zastosujesz całą tę wiedzę, zadanie wyda Ci się bardzo proste

Na przykład, pierwszy rybak twierdzi, że złowił jedną (mä) dużą (hach’a) rybę, a ten opis pasuje do obrazka pod literą g.

Drugi mówi, że złowił trzy (kimsę) duże (hach’a) ryby, ale nie ma obrazu z takim połowem, okazuje się, że nas oszukuje. Wtedy jego połów będzie odpowiadał rysunkowi, który nie pasuje do reszty opisów. Po rozwiązaniu problemu do końca dowiemy się, że jest to haczyk pod literą b.

Trzeci mówi, że złowił dwa rodzaje ryb (mpi) i jedna (mä) jest duża (hach’a), ten opis odpowiada połowowi pod literą a.

I tak dalej.

Czy potrafisz rozwiązać tę zagadkę bez patrzenia na odpowiedzi? ?

Zalecana: